el nostre Projecte Educatiu

El Projecte Educatiu d’APAE pretén afavorir, a través de l’aprenentatge de les Arts Escèniques, el desenvolupament integral dels infants i joves en cadascuna de les seves etapes evolutives mitjançant un procés pràctic, vivencial i compartit. A més d’establir uns objectius i uns continguts adequats per a cada edat, atenem a les necessitats individuals de cada infant i jove seguint la seva evolució personal

bmd

Intel·ligència i creativitat

El Teatre i la Dansa estimulen la imaginació, la concentració, la memòria, la concepció espaial i el raonament lògic. A més d’això, a les nostres classes facilitem l’espai, el suport i les eines perquè els/les nostres alumnes adquireixin les habilitats i competències necessàries per a desenvolupar la seva creativitat, generant projectes sorgits de les seves necessitats o interessos i acompanyant-los en tot el procés.

Desenvolupament corporal i expressió

Eduquem en el coneixement, la consciència i el control del propi cos, així com en el coneixement, aplicació i millora de les seves possibilitats expressives, desenvolupant la psicomotricitat, el ritme i la coordinació.

Projecte Expressió Corporal1
Projecte Comunicació2

Comunicació i relació amb l’entorn

La comunicació neix com una necessitat de resposta a la realitat que ens envolta i és per això que considerem fonamental desenvolupar la percepció, la sensibilitat i la capacitat sensorial, relacionant-nos amb el l’entorn – l’espai, el barri, la ciutat… – i aprendre a transmetre, des de la pròpia interpretació d’aquest entorn, una idea, una emoció o una opinió utilitzant les eines necessàries – la locució, els codis, la lògica discursiva, etc. – per aconseguir fer arribar el nostre missatge d’una manera clara i directa.

Els valors i el treball en equip

Totes les activitats que realitzem estan basades en la cooperació i el treball en equip, afavorint la cohesió, el diàleg i la participació dels/les alumnes a través de l’empatia, l’assertivitat i l’escolta activa i fomentant valors com la diversitat, el compromís, la generositat i el respecte.

Projecte Treball en equip1
Projecte Pensament Crític2

Pensament crític i intel·ligència emocional

El reconeixement, la comprensió i l’expressió de les emocions són un element clau en la nostra tasca educativa i afavoreix el pensament crític. Els espais de diàleg i reflexió que integrem dins de cada procés creatiu permeten aprofundir en la sensibilitat personal i col·lectiva millorant la comunicació entre companys/es i reforçant la seva autoestima.